Sikkerhed

I vores løsninger tilbyder vi en række tjenester, der bidrager til en øget sikkerhed hos kunderne. Det er nødvendigt, da vores kunder håndterer affald internt og på områder, hvor det er vigtigt at sortere korrekt, anvende korrekt beskyttelsesudstyr osv. Med sikkerhedsrådgivning, uddannelser i farligt gods og farligt affald, miljøkurser og anden rådgivning, vil vi gerne bidrage til kundernes sikkerhedsarbejde.

I lighed med alle andre virksomheder håndterer vi risici af forskellige slags. Vi skal hver dag transportere og levere vores produkter og tjenester så sikkert som muligt. Det kan eksempelvis dreje sig om indsamling og behandling af farligt affald eller transport af tunge materialer.
Hos Stena Metal koncernen udfører vi projektet ”Sikrere Stena”, som er en langsigtet satsning, der omfatter alle virksomheder.

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to use cookies.