Bilindustrien

At genvinde alle typer af affald fra bilindustrien kræver omfattende kompetencer, innovative helhedsløsninger og et godt kendskab til materialer.

Vores helhedsløsning, Stena Solutions, indebærer, at vi kan afhente og genvinde alle typer af affald. Med vores lange erfaring har vi udviklet unikke løsninger inden for branchen - ikke mindst når det gælder logistik. Vi tager os af affaldet i vores anlæg, og i Sverige transporteres det blandt andet med vores egne tog, da det effektiviserer logistikken og reducerer miljøbelastningen. Vi sørger for, at der bliver en god afsætning på alt affald, vi afhenter hos dig, da vi har salgskanaler, der står for videresalg af råvarer på verdensmarkedet.

Stena har også kompetencer, særlige køretøjer og egne anlæg, således at vi på den bedste måde kan tage os af alle typer af farligt affald. Fra spildolie, slam og opløsningsmidler til vaskevæsker, syrer, metaller, transformatorer og elektronikskrot. Vi hjælper også med at ordne alle dokumenter, der kræves i forbindelse med transport af farligt affald.

Stena har filialer og anlæg over hele landet. Vi er der, hvor du er. Og vi forsøger at gøre alt så enkelt og trygt som muligt for dig. Du får en kontaktperson i forbindelse med alle typer af affald. Du får et bedre overblik og en samlet statistik over arbejdet med genvinding.

Læs mere om vores løsninger inden for affaldshåndtering nedenfor.

We use cookies to provide you with the best possible user experience on our web site.If you continue to use this site without changing your computer’s cookie settings, we assume you are fine with our use of cookies. More on cookies.