Spildolie

Vi genvinder spildolie. Dvs. har du farligt affald, som f.eks. spildolie, kan Stena genvinde store dele af spildolien til råolie. Hermed skånes miljøet - og vi er med til ikke at trække så voldsomt på verdens oliereserver. Spildolie afhentes gratis.

Kontakt os mere information om afhentning af spildolie.

We use cookies to provide you with the best possible user experience on our web site.If you continue to use this site without changing your computer’s cookie settings, we assume you are fine with our use of cookies. More on cookies.