Håndtering af metalskrot og metalaffald

Stena Recycling håndterer metalskrot og metalaffald. Med Stena Recycling får du en partner i håndtering af dit metalskrot og metalaffald. Vi ved, du har dine behov, som gør, at vi skaber skræddersyede løsninger til håndtering af netop dit metalskrot og metalaffald.

Blandt andet modtager vi også biler til skrot, hvor du kan få en skrotpræmie ved indlevering af din bil. Når vi modtager bilen, sikrer vi, at den miljøbehandles på den korrekte vis, inden den nedsorteres og sendes til genvinding.

Se mere om affaldstyper hos Stena Recycling

We use cookies to provide you with the best possible user experience on our web site.If you continue to use this site without changing your computer’s cookie settings, we assume you are fine with our use of cookies. More on cookies.