Jern og metal

Bilde på metalskrotHvis du har jern- eller metalskrot, er det vigtigt at finde en seriøs partner inden for genvinding, der genvinder materialet på en miljørigtig måde og giver dig den bedst mulige pris for dit materiale. Siden 1939, dengang Stena blev grundlagt, har vi indsamlet, forfinet og genvundet alle typer af jern- og metalskrot.

FLEKSIBLE LØSNINGER

Vi tilbyder et bredt udbud af udstyr, der kan sikre en effektiv sortering. Vi har containere og løsninger, der passer til dine behov, tømningsinterval og håndtering. Når vi afhenter affaldet hos dig for at blive transporteret til genvindingsanlægget, erstatter vi de fulde containere med tomme.

GENVINDINGEN

Skrot egner sig godt til genvinding, og det kan i princippet genvindes uendeligt mange gange.

Det indsamlede jern- og metalskrot kommer til vores fragmenteringsanlæg, hvor det kontrolleres, sorteres og bearbejdes, således at det kan opfylde stål- og metalværkernes kvalitets- og indkøbskrav. Derefter forberedes materialet for en levering til vores kunder. Værkerne får en kvalitetssikret råvare til fremstilling af nye produkter, der derefter får et nyt liv. Al håndtering foregår på vores miljøgodkendte og certificerede anlæg.

AFSÆTNING AF GENVUNDNE METALRÅVARER

For Stena er det vigtigt at tænke på det hele. Derfor stræber vi altid efter at genvinde så meget som muligt af affaldet. Vi sørger altid for, at det bliver en god afsætning på alt det, vi afhenter hos dig. Vi har veletablerede salgskanaler, der kan videresælge råvarer på verdensmarkedet. 

At varetage og lave en ny råvare af affald giver store gevinster. Ikke mindst i det globale perspektiv, hvilket fører til et holdbart samfund.

Vidste du?

Genvinding af 1 ton jern sparer over 1 ton CO2-udslip. Genvinding af aluminium er fortræffeligt at genvinde, da det er energikrævende at fremstille. Genvindingen sparer 95 procent af energien sammenlignet med at fremstille aluminium af nye materialer fra miner.

We use cookies to provide you with the best possible user experience on our web site.If you continue to use this site without changing your computer’s cookie settings, we assume you are fine with our use of cookies. More on cookies.